Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Studium Języków Obcych
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Studium Języków Obcych

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-31
Fax:  
WWW: http://sjo.tu.koszalin.pl
Email: sjo@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Sekcja Angielska
Sekcja Niemiecka
Sekcja Rosyjska
Sekcja Francuska
Sekcja Hiszpańska

O Studium


Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową, której zadaniem jest zapewnienie wszystkim studentom Politechniki Koszalińskiej kszałcenia językowego w ramach godzin dydaktycznych, przeznaczonych w planach studiów na lektorat języka obcego. Oferta Studium obejmuje nauczanie pięciu języków - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego - na poziomie zaawansowania od A1 do B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

Studium mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 6E, gdzie prowadzone są konsultacje indywidualne (w pokojach 304B, 305B i 306B). Zajęcia językowe odbywają sie w salach poszczególnych wydziałów w grupach lektoratowych, formowanych po dokonaniu przez studentów wyboru języka i poziomu zaawansowania.

W zależności od kierunku studiów oraz biegłości studentów, lektoraty mają charakter ogólnych kursów językowych lub kursów specjalistycznych. Kursy te oparte są nie tylko na podręcznikach renomowanych wydawnictw krajowych i zagranicznych, ale również na materiałach autorskich, opracowanych i przetestowanych przez lektorów.


Regulamin Studium


  1. W ramach zajęć dydaktycznych, prowadzonych w Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej, studenci mogą uczęszczać na lektoraty języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

  2. Semestr trwa 15 tygodni i kończy się zaliczeniem, którego formę ustala wydział.

  3. Ćwiczenia z języków obcych są obowiązkowe. Student ma prawo do opuszczenia (bez zwolnienia lekarskiego) dwóch zajęć w semestrze. W przypadku choroby student ma obowiązek przedłożyć prowadzącemu zajęcia zwolnienie lekarskie w terminie 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia.

  4. Studenci, którzy przekroczyli limit nieobecności, mają obowiązek ustalenia z prowadzącym zajęcia formy odrobienia tych zajęć.

  5. W przypadku przekroczenia w/w limitu i nieodrobienia zajęć, student nie otrzymuje zaliczenia z lektoratu.

  6. Wszelkie ogłoszenia dotyczące odwołania bądź przełożenia zajęć na inny termin muszą być opatrzone pieczątką Studium (nie dotyczy ogłoszeń na stronie internetowej SJO).

  7. Studenci mogą być zwolnieni z egzaminu, jeśli średnia ocen uzyskanych z zaliczeń ze wszystkich semestrów lektoratu wynosi co najmniej 4,5.

  8. Studenci mają prawo do zmiany lektoratu tylko w ciągu pierwszych trzech tygodni jego trwania, za porozumieniem osób prowadzących lektoraty.

  9. Przeniesienie na inny poziom zaawansowania możliwe jest po postępowaniu egzaminacyjnym z udziałem dwóch lektorów.

  10. Studenci legitymujący się międzynarodowymi certyfikatami językowymi mają prawo ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia. Podanie w tej sprawie wraz z załączonym oryginałem certyfikatu składają lektorowi w terminie do 15 października każdego roku