Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej

75-620 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Racławicka 15-17 blok F, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-83-45
Fax: (94) 347-84-89
WWW: http://www.imnitp.tu.koszalin.pl
Email: imnitp@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechatronika Mechatronika - Inżynierskie stacjonarne Mechatronika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Mechatronika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Mechatronika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Biomedyczna - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Biomedyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Biomedyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Biomedyczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Instytucie


Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy zespołów prowadzących badania we wzajemnie uzupełniających się dziedzinach wiedzy o materiałach, o ich projektowaniu i przetwarzaniu, a także wiedzy dotyczącej opracowywania oprogramowań dla układów sterowania procesami technologicznymi oraz budowy systemów sterowania.

Strategicznym celem Instytutu są działania na rzecz gospodarczego rozwoju regionu Pomorza Środkowego, a w szerszym kontekście euroregionu Pomerania, w oparciu o przyjazne środowisku naturalnemu nowoczesne technologie oraz zawansowane systemy sterowania i automatyzacji w produkcji. W tym celu prowadzone są w Instytucie prace badawcze obejmujące projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów ceramicznych oraz funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych nanoszonych, głównie metodami próżniowo-plazmowymi, na narzędzia oraz części maszyn. Równolegle rozwijane są nowoczesne systemy kontroli i sterowania, projektowane i budowane są mikro-roboty oraz układy automatyki przemysłowej.

Potencjał naukowy i badawczy Instytutu stanowi bazę dla prowadzonej w nim działalności dydaktycznej na kierunkach Mechatronika i Inżynieria Materiałowa.

W trakcie studiów każdemu przedmiotowi przypisane są określone punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów). System ten umożliwia kontynuację studiów w dowolnym kraju europejskim. Kierunek kształcenia Mechatronika zapewnia studentom uzyskanie wiedzy, między innymi z teorii maszyn i mechanizmów, robotyki i dynamiki układów fizycznych.

Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa zdobywają szeroką wiedzę z zasad projektowania nowoczesnych procesów technologicznych oraz opracowywania oprogramowań dla ich systemów sterowania, wiedzę z fizyki próżni i fizyki plazmy niskotemperaturowej, zasad konstrukcji technologicznych urządzeń próżniowych, czy wiedzę dotyczącą poznania fizycznej istoty procedur stosowanych w różnego rodzaju technologiach wykorzystujących próżnię.

Studenci obu kierunków uzyskują wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów rozwijają umiejętności logicznego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów oraz formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego absolwenci Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej nie mają problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.


Dlaczego my?


Główny budynek Instytutu zlokalizowany jest w kampusie przy ulicy Racławickiej (blok F). Tu znajduje się sala wykładowa, specjalistyczne laboratoria oraz dziekanat i administracja Instytutu. W roku 2009 Instytut zostanie przeniesiony do nowych budynków przy ulicy Śniadeckich.

 

Laboratoria specjalistyczne:

 • Laboratorium Fizyki
 • Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 • Laboratorium Materiałów Ceramicznych, Kompozytowych i Polimerowych
 • Laboratorium Powłok Galwanicznych i Badań Korozyjnych
 • Laboratorium Analiz Cieplnych i Chemicznych
 • Laboratorium Techniki Próżniowej
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Badań Strukturalnych
 • Laboratorium Tribologii
 • Laboratorium Technologii Cienkich Warstw
 • Laboratorium Napędów
 • Laboratorium Programowania Sterowników
 • Laboratorium Komputerowego Sterowania

 


Absolwenci naszego Instytutu mogą otrzymać atrakcyjne oferty pracy. Przede wszystkim mogą pracować w firmach produkcyjnych - zarówno w małych jak i dużych.