Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-9 99
Fax: (94) 343-9 99
WWW: http://in.tu.koszalin.pl
Email: in@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie stacjonarne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Już w ubiegłym roku eksperci zaznaczali, że przybywa studentów na kierunkach medycznych, humanistycznych i związanych z mediami, a coraz mniej jest słuchaczy na studiach inżynieryjno-technicznych. W tym roku widać to jeszcze wyraźniej. Wśród najmodniejszych kierunków studiów wciąż jest prawo i zarządzanie. Żeby dostać się na nie, trzeba było pokonać średnio od trzech do sześciu kandydatów. O każdy indeks na kierunku ?DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA? podczas rekrutacji w 2006 roku zabiegało ok. 9 osób (średnia ogólnopolska). Utworzenie nowego kierunku ?DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA? wynika z naturalnej drogi jaką pokonuje Politechnika Koszalińska - od kształcenia w dziedzinach technicznych, przez ekonomiczne, nauki filologiczne, po nauki społeczne. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na tendencje rynkowe i zauważalny wzrost zainteresowania absolwentami proponowanych specjalności:

 • MEDIA CYFROWE i KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
 • PUBLIC RELATIONS i RZECZNICTWO PRASOWE.


Warto podkreślić, iż takie specjalność pozwala zdobyć solidne wykształcenie z obszaru szeroko pojętej komunikacji społecznej, wykorzystania nowych technologii oraz praktycznej znajomości języków obcych.

Ciekawe studiowanie ...
Student kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA uzyska szeroką wiedzę w zakresie tak zwanych ?przedmiotów podstawowych? m. in. filozofii, socjologii, prawa, ekonomii, języków obcych. Poza przedmiotami określanymi przez Ministerstwo jako ?przedmioty podstawowe?, studenci będą mieli szansę zdobyć rzetelne wykształcenie realizując przedmioty kierunkowe (m. in. historia mediów, polski system medialny i systemy medialne na świecie, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, etyka dziennikarska, warsztat dziennikarski) i specjalnościowe (na specjalności MEDIA CYFROWE i KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA m.in. przedmioty: prawo prasowe, grafika komputerowa, produkcja multimediów, witryny i portale internetowe, techniki przekazu reklamowego, prezentacje multimedialne, montaż cyfrowy dźwięku i obrazu, media a polityka, psychologia mediów, autoprezentacja, dziennikarstwo online, design historia i współczesność, Corporate Identity doradztwo i kreacja, komputer w pracy dziennikarza oraz na specjalności PUBLIC RELATIONS i RZECZNICTWO PRASOWE m. in. przedmioty: komunikowanie w działaniach public relations, redagowanie tekstów public relations, konstruowanie i realizacja strategii public relations, public relations organizacji różnych typów, kontrola powykonawcza w procesie public relations, media relations, kryzysowe public relations, podstawy Internet Public Relations, polityczne public relations, międzynarodowe public relations, rynek public relations w Polsce i na świecie, techniki negocjacyjne, etyka działań public relations, elementy psychologii społecznej, monitoring mediów tradycyjnych).

Umiejętności ...

Absolwent kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia zawodowe) uzyska ogólne wykształcenie humanistyczne. Absolwent będzie posiadał dobrą orientację w zakresie pracy mediów ogólnopolskich i regionalnych oraz nabędzie umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii politycznych i reklamowych oraz montażu audycji radiowych i TV. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę dotyczącą dziennikarstwa internetowego, która pozwoli na podejmowanie współpracy z redakcjami i instytucjami zlokalizowanymi poza miejscem stałego zamieszkania˛

Podczas 3-letnich studiów student kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA będzie miał szansę nabyć umiejętności w obszarach:

 • konstruowania i realizacji strategii public relations przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych, zarządzania sytuacją kryzysową,
 • prowadzenia działań public relations w Internecie,
 • wypełniania funkcji rzecznika prasowego przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych,
 • zdalnego zarządzania informacją,
 • przygotowywania serwisów online,
 • projektowania stron i portali internetowych,
 • wszechstronnego wykorzystywania grafiki komputerowej,
 • projektowania programów e-learningowych i e-commerce,
 • profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi w operowaniu obrazem i dźwiękiem oraz narzędziami do ich montażu,
 • kompetencji producenckich w zakresie wytwarzania wydawnictw i programów elektronicznych oraz ich wersji multimedialnych, tworzenia i prowadzenia wideokonferencji.
Praca ...

Absolwent będzie przygotowany zarówno do podjęcia pracy w mediach, w firmach współpracujących z mediami, jak i do współpracy z portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji. Absolwent będzie przygotowany także do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations, a także opartej na wykorzystaniu z mediów cyfrowych i komunikacji elektronicznej. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.