Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Administracja Publiczna

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Publiczna Administracja Publiczna - Licencjackie stacjonarne Administracja Publiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Administracja publiczna jest jednym z najważniejszych elementów systemu politycznego państwa. Od wiedzy i kompetencji jego urzędników uzależnione jest sprawne funkcjonowanie struktur państwowych i samorządowych.
Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostkach organizacyjnych, urzędach powiatowych, jednostkach organizacyjnych urzędów miast i gmin, a także innych instytucjach publicznych.