Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Europejska Integracja Polityczna

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Europejska Integracja Polityczna Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Celem tej specjalności jest wykształcenie przyszłych urzędników oraz polityków, mających wpływ na kształt integracji politycznej Europy poprzez działalność na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Program specjalności nakierowany jest na wskazanie specyficznych zasad funkcjonowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w powiązaniu z działalnością i decyzjami poszczególnych państw członkowskich.
Absolwenci specjalności będą mogli m.in. aktywnie działać w charakterze urzędników różnego szczebla instytucji Unii Europejskiej (m.in. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Komitet Regionów) oraz instytucji krajowych (np. ministerstwa i jednostki z nimi związane, organa władzy samorządowej i centralnej).