Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Europa Środkowa i Wschodnia » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Europa Środkowa i Wschodnia Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalność ta poświęcona jest przemianom polityczno-gospodarczym w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku tzw. realnego socjalizmu. Studenci zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania państw w tym regionie Europy, poznają ich problemy narodowościowe, kulturowe i polityczne oraz różne drogi transformacji systemowej, często zgodnej z panującą tam od wieków tradycją polityczną.
Ukończenie tej specjalności pozwala podjąć pracę w instytucjach rządowych na stanowiskach związanych z planowaniem i realizacją polityki wschodniej Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach gospodarczo powiązanych z tym regionem Europy.