Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Komunikacja Społeczna » Magisterskie uzupełniajace stacjonarne

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Komunikacja Społeczna Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Specjalność ta obejmuje przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych oraz kładzie nacisk na praktyczne aspekty komunikowania w społeczeństwie XXI wieku. W trakcie studiów na tej specjalności studenci zdobędą umiejętności poruszania się w świecie nowoczesnych mediów cyfrowych, budowania relacji wewnętrznych oraz z otoczeniem organizacji, rozwiązywania sporów i przekonywania. Absolwenci tej specjalności będą umieli łączyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu polityki społecznej, ekonomii i komunikacji społecznej, co pozwoli im podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, nie tylko sfery polityki społecznej, ale również na stanowiskach doradców ds. organizowania kampanii społecznych, specjalistów ds. kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji społecznych itp., rzeczników prasowych instytucji samorządowych czy negocjatorów w konfliktach społecznych i politycznych.