Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych » Polityka Społeczna

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Polityka Społeczna Polityka Społeczna - Licencjackie stacjonarne Polityka Społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Problem bezrobocia, polityki zatrudnienia, gwarancje socjalne dla obywateli to podstawowe sfery działalności instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych. Efektywna działalność tych instytucji uzależniona jest od środków finansowych oraz od umiejętności i kompetencji zatrudnionych w nich pracowników.
Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje w ramach studiowanej specjalności, dają gwarancję w pełni przygotowanej kadry do pracy w instytucjach i ośrodkach państwowych, samorządowych i pozarządowych, realizujących cele polityki społecznej państwa.