Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej
Zarządzanie Projektami Europejskimi Zarządzanie Projektami Europejskimi - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie Projektami Europejskimi - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja Publiczna Administracja Publiczna - Licencjackie stacjonarne Administracja Publiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Polityka Społeczna Polityka Społeczna - Licencjackie stacjonarne Polityka Społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europa Środkowa i Wschodnia Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europejska Integracja Polityczna Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Komunikacja Społeczna Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Rekrutacja ma formę elektroniczną – formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:

https://e-rekrutacja.politechnika.koszalin.pl/

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się w sposób ciągły
od 18 stycznia do 5 marca 2010 r. (do godz. 15.00)

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie IPSISM (pokój 221A) w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Wymagane dokumenty:

? świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale
   lub odpis, wydany przez OKE/szkołę (nie uznajemy
   kopii   potwierdzonych notarialnie),

? dyplom ukończenia studiów I stopnia,

? podanie o przyjęcie na studia z określeniem instytutu,
   kierunku (europeistyka) oraz rodzaju studiów (stacjonarne
   bądź niestacjonarne), razem z ankietą osobową - wydrukowaną
   w systemie e-rekrutacja podanie o przyjęcie na studia,
   wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.

? wypis z dowodu osobistego lub kserokopia,
   poświadczona za zgodność z oryginałem przez
   Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,

? 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,

Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia nastąpi na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacyjna podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.  

 

Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

 

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie e-rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.