Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

75-343 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Kwiatkowskiego 6E, Zobacz na mapie
Tel: (94) 343-91-71
Fax: (94) 343-91-71
WWW: http://www.ipsism.tu.koszalin.pl
Email: sekretariat@ipsism.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja publiczna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej
Zarządzanie Projektami Europejskimi Zarządzanie Projektami Europejskimi - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie Projektami Europejskimi - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Administracja Publiczna Administracja Publiczna - Licencjackie stacjonarne Administracja Publiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Polityka Społeczna Polityka Społeczna - Licencjackie stacjonarne Polityka Społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Sektor Publiczny w Procesie Integracji Europejskiej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europa Środkowa i Wschodnia Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europa Środkowa i Wschodnia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Europejska Integracja Polityczna Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europejska Integracja Polityczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Komunikacja Społeczna Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Komunikacja Społeczna  - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych rozpoczął działalność w 2007 r. z inicjatywy pracowników Katedry Integracji Europejskiej byłego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Jesteśmy więc najmłodszą jednostką naukową Politechniki Koszalińskiej. Dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. Bogusław Polak. W Instytucie prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku EUROPEISTYKA.

KADRA
Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone są przez profesorów i doktorów z Politechniki Koszalińskiej, reprezentujących rozległe dziedziny wiedzy z politologii, stosunków międzynarodowych, prawa wspólnotowego, europejskiego i gospodarczego, administracji publicznej, aplikacji i projektów europejskich oraz historii. Doświadczenie zawodowe wykładowców oraz bogaty dorobek naukowy zapewniają wysoki poziom kształcenia.PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zagadnienia polityczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz historyczne, bez których nie można zrozumieć procesów integracji europejskiej.
Program opiera się na całościowym spojrzeniu na szeroko rozumianą problematykę europejską. Studia na kierunku Europeistyka zwracają uwagę studentów na jedność Europy, a jednocześnie na jej kulturowe bogactwo i różnorodność. Szczegółowe informacje o programie  znaleźć można w zakładce SPECJALNOŚCIPRACA PO STUDIACH

Europeistyka to kierunek z ogromnymi perspektywami. Absolwent może pracować w strukturach administracji rządowej albo samorządu terytorialnego, w administracji Unii Europejskiej, w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, w placówkach naukowo-badawczych, korporacjach transnarodowych oraz w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), a także w podmiotach gospodarczych.
Kolejnym interesującym obszarem wykorzystania wiedzy absolwenta są stanowiska w administracji publicznej związane z programowaniem funduszy strukturalnych oraz aplikowaniem o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Następną propozycją znalezienia pracy są rozwijające się dynamicznie organizacje pożytku publicznego, przejmujące zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej