Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska » Budownictwo

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

BUDOWNICTWO ATRAKCYJNY KIERUNEK

Kilkadziesiąt lat istnienia kierunku BUDOWNICTWO na POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ pozwoliło wypracować model kształcenia, który jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom, stawianym budowlanej kadrze inżynierskiej.

Kierunek BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska został objęty wsparciem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu \\\"Kierunki Zamawiane\\\". Dzięki dofinansowaniu programu studenci, przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2009/2010 będą mieli możliwość:

  • korzystania z bezpłatnych dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki, chemii, podstaw techniki i rysunku,
  • otrzymywania stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie. Stypendia będą przyznawane przez 9 miesięcy x 3 lata niezależnie od innych form pomocy stypendialnej,
  • uczestniczenia w innych formach działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia na kierunku zamawianym,
  • odbywania staży i praktyk w firmach projektowych i wykonawczych,
  • wyjazdów i udziału w targach krajowych i zagranicznych,
  • uczestniczenia w kursach szkoleniowych i wycieczkach do zakładów branży budowlanej,
  • korzystania z zakupionych profesjonalnych pomocy naukowych, skryptów a także specjalistycznego oprogramowania.

Program studiów na kierunku BUDOWNICTWO łączy teorię z praktyką. Wiedza, którą nabędzie student, pozwoli uzyskać niezbędne podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Dzięki wymianie studenckiej z uczelniami zagranicznymi część studiów można będzie odbyć za granicą, a uzyskane tam zaliczenia zostaną uwzględnione na naszym wydziale.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarki, proponujemy kształcenie w dwóch specjalnościach:

  • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
  • budownictwo drogowe.

Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej, a absolwent uzyskuje dyplom inżyniera budownictwa. Zgodnie z ustawą \\\"Prawo Budowlane\\\" absolwenci studiów I stopnia kierunku BUDOWNICTWO posiadają wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie).

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowaniu produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.