Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska » Geodezja i Kartografia » Magisterskie niestacjonarne zaoczne

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

Kierunek Geodezja i Kartografia
specjalność geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa
Politechnika Koszalińska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel.: (+48-94) 34-78-594

www.koszalin.geodezja.pl
www.wbiis.tu.koszalin.pl/geo
Zagadnienia na egzamin dyplomowy.

                
 

        Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01. 10. 2002 r

 

 

PROFIL ABSOLWENTA KIERUNKU
GEODEZJA I KARTOGRAFIA


      
         Po ukończeniu  kierunku Geodezja i Kartografia absolwent uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą metod pomiarów geodezyjnych i procedur opracowania ich wyników. Zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonania map, obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras (drogi, drogi wodne, koleje i ulice).
         Pozna funkcjonowanie istniejących systemów informacyjnych (SIP), sposoby poznawania i przetwarzania danych niezbędnych w procesach wyceny nieruchomości w zakresie techniki i technologii ustalania wartości nieruchomości gruntowych, budowlanych i innych typów.
         Absolwent uzyska przygotowanie do prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości oraz jego prowadzenia. Pozna prawo geodezyjne i budowlane oraz zasady gospodarki nieruchomościami. Może podjąć prace w wykonawstwie geodezyjnym i administracji.