Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska » Inzynieria Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Inżynieria Środowiska atrakcyjny kierunek!

Umożliwia zdobycie tytułu zawodowego inżyniera w ramach trzyletnich studiów dziennych I stopnia. Jest jednym z promowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunków technicznych w ramach programu \"Kierunki zamawiane\".

Przyszli studenci będą mieli możliwość:

  • korzystania z bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, podstaw techniki oraz rysunku;
  • udziału w dodatkowych atrakcyjnych zajęciach fakultatywnych: teoretycznych i przede wszystkim praktycznych, wyjazdów szkoleniowych i płatnych staży.

Studenci, przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku 2009/2010 będą mieli możliwość otrzymywania stypendium w wysokości 1000 PLN miesięcznie (na pierwszym roku studiów na podstawie rankingu, utworzonego wg wyników postępowania rekrutacyjnego; na wyższych latach studiów decydować będzie srednia ocen). Stypendia będą przyznawane niezależnie od innej pomocy stypendialnej (socjalne, za wyniki w nauce i sporcie). Jest to nowa forma promowania kierunków zamawianych w szczególności technicznych.

Podczas kształcenia położony będzie silny akcent na zdobywanie praktycznych umiejętności zarówno w zakresie projektowania i wykonywania instalacji sanitarnych jak i projektowania oczyszczalni ścieków. Dodatkowo studenci będą mogli bezpłatnie zapoznać się z przygotowaniem certyfikatów i audytów energetycznych. Nabyte w ten sposób wszechstronne umiejętności niewątpliwie będą atutem w przyszłej pracy zawodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku proponujemy kształcenie w jednej z dwóch specjalności:

Technologia wody, ścieków i odpadów
Studenci w ramach specjalności Technologia wody, ścieków i odpadów będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji układów technologicznych do uzdatniania wody, poznają metody oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Nabędą wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska. Zostaną przygotowani w zakresie gospodarki odpadami, a także ochrony gleby i atmosfery.

Sieci i instalacje
Specjalność Sieci i Instalacje porusza zagadnienia związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci gazowych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, specjalnych instalacji sanitarnych.

Absolwent kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształceniem zasobów środowiskowych - zarówno na terenach wiejskich, zurbanizowanych jak i wewnątrz budynków: mikroklimat oraz instalacje. Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska, we wszystkich dziedzinach gospodarki.