Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska » Ochrona Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

OCHRONA ŚRODOWISKA - NOWY, ATRAKCYJNY KIERUNEK!

Umożliwia zdobycie tytułu zawodowego inżyniera w ramach trzyletnich studiów stacjonarnych I stopnia. Jest jednym z promowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunków technicznych w ramach programu \\\"Kierunki zamawiane\\\".

Przyszli studenci będą mieli możliwość:

  • korzystania z bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, podstaw techniki oraz rysunku;
  • udziału w dodatkowych atrakcyjnych zajęciach fakultatywnych:
    teoretycznych i praktycznych,
    wyjazdów szkoleniowych,
    praktyk i płatnych staży.

Połowa studentów, przyjętych na pierwszy rok studiów w roku ak. 2009/2010, może otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1000 zł na pierwszym i kolejnych latach studiów. Stypendia będą przyznawane niezależnie od innych form pomocy materialnej (stypendium socjalne, za wyniki w nauce i sporcie, stypendium dla niepełnosprawnych).

Naukowe pasje studenci mogą rozwijać w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego \\\"Aqua\\\" w laboratoriach i podczas letnich obozów badawczych w ciekawych przyrodniczo zakątkach. Uczestnicy obozów korzystają z motorowodnej łodzi badawczej oraz profesjonalnego sprzętu. Uzyskane wyniki prezentują na dorocznych konferencjach kół naukowych. SKN \\\"Aqua\\\" cieszy się popularnością wśród braci studenckiej już od 30 lat!

Podczas kształcenia studenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów z zakresu systemu zarządzania w laboratoriach badawczych. Nabyte w ten sposób umiejętności niewątpliwie będą atutem w przyszłej pracy zawodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku proponujemy kształcenie w jednej z trzech specjalności:

Alternatywne źródła energii
Studenci w ramach tej specjalości nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: możliwości pozyskania energii z pierwotnych źródeł energii odnawialnej i technik ich wykorzystania, praktycznego bezpośredniego i pośredniego korzystania z odnawialnych źródeł energii, poznają korzyści i straty ekologiczne związane z korzystaniem z różnych źródeł energii, poznają tajniki ochrony środowiska przy praktycznym wykorzystywaniu energii wody oraz energii geotermalnej, wiatru, słonecznej, biomasy, wodoru, ogniw paliwowych itp., oraz problematyki bezpiecznego i ekonomicznego magazynowania energii odnawialnej a także aspektów ekonomicznych wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Absolwenci studiów politechnicznych ze specjalnością Alternatywne źródła energii są obecnie poszukiwanymi na rynku pracy, gdyż jest to nowa dziedzina gospodarki, a brak jest wykształconej w tym kierunku kadry.

Bioanalityka
W ramach specjalności Bioanalityka studenci zostają przeszkoleni w zakresie współczesnych metod analizy jakościowej i ilościowej mających zastosowanie w oznaczaniu śladowych ilości substancji organicznych, w wieloskładnikowych próbkach środowiskowych. Nabyta wiedza umożliwi opracowywanie nowych lub modyfikacje istniejących procedur analitycznych w oparciu o najnowsze techniki separacyjne włączając w to kolumnową i cienkowarstwową chromatografię cieczową, elektroforeza mikrokapilarna oraz elektroseparacyjne metody mikroukładowe. Umożliwi to zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, m.in. w laboratoriach analitycznych o profilu środowiskowym.

Rekultywacja obszarów zdegradowanych
Czystą i zdrową wodę, powietrze bez skażeń oraz glebę pozwalającą na produkcję zdrowej żywności zapewnia nam środowisko, w którym naturalne procesy zachodzą bez zakłóceń. Tymi zakłóceniami były i nadal są wprowadzane w wyniku działalności człowieka zanieczyszczenia w postaci ścieków, gazów czy gromadzonych odpadów. Znaczne obszary wymagają różnego typu rekultywacji, są to zanieczyszczone jeziora, uregulowane rzeki, zanieczyszczone odpadami wody gruntowe. Nauka i praktyka dysponuje już technologiami pozwalającymi na szereg zabiegów odtwarzania cennych ekosystemów by zapewnić ich trwałość właśnie w celu ochrony zasobów wodnych, gleby i czystego powietrza. Potrzeby jednak nadal są ogromne, zarówno co do wykształconych kadr inżynierskich, oraz jak i innowacyjnych technologii. Mamy nadzieję, że młodzież studiująca na tej specjalności podejmie wyzwanie i dzięki możliwościom jakie zapewnia nasza Uczelnia, będzie uczestniczyć w odnowie naszego wspólnego dobra jakim jest środowisko naturalne.