Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

     

 

Katedra Biologii Środowiskowej

Katedra Geotechniki

Katedra Matematyki

Katedra Mechaniki Budowli

Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu

Katedra Konstrukcji Metalowych

Katedra Gospodarki Odpadami

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych

Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów

Katedra Technologii Wody i Ścieków

Laboratorium Geodezji i Kartografii

Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji

Pracownia Geoinformatyczna

Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej

Katedra Geodezji Gospodarczej

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Laboratorium Techniki Budowlanej

Zakład Toksykologii i Bioanalityki

Pracownia Komputerowa.