Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

 

 

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Budownictwo dotyczą:

 • teorii konstrukcji prętowych, cięgnowych oraz powłok tekstylnych,
 • statyki i stateczności konstrukcji stalowych i cięgnowych,
 • problemów teoretycznych i badawczych konstrukcji z betonu,
 • naprawy i wzmocnień elementów konstrukcji betonowych,
 • interakcji statycznej i dynamicznej konstrukcji z podłożem gruntowym,
 • analiz odpowiedzi dynamicznej konstrukcji poddanych obciążeniom impulsowym,
 • eksperymentalnych metod mechaniki konstrukcji i wibroakustyki,
 • studium rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów budowlanych z tworzyw kompozytowych przy uwzględnieniu oddziaływań czynników środowiska zewnętrznego,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego i jego współpracy z konstrukcją nawierzchni drogowej,
 • analiz stateczności skarp, zboczy, nasypów i fundamentów,
 • matematycznych modeli i optymalizacji w termomechanice powłok sprężystych,
 • analizy modeli dynamicznej teorii sprężystości w ujęciu stochastycznym,
 • analizy parametrów gruntowych i ich zmienności w procesach deformacji, ścinania i filtracji,
 • technologii nowych materiałów budowlanych przy zastosowaniu surowców odpadowych
  i miejscowych.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Inżynieria Środowiska dotyczą:

 • teoretycznych i doświadczalnych podstaw procesów sorpcji i zanieczyszczeń w środowisku gruntowym,
 • fizykochemicznych metod rozdziału faz,
 • technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • utylizacji i unieszkodliwiania odpadów,
 • metod zabezpieczania wysypisk komunalnych i ochrony wód gruntowych przed migracją zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i związków ropopochodnych,
 • oceny i ochrony bioróżnorodności środowisk wodnych,
 • opracowania i wprowadzenia mikroprocesowych systemów podwyższenia sprawności ekologicznego spalania paliwa w kotłach, piecach i urządzeniach o małej mocy,
 • rozwiązywania problemów wibracji i hałasu w środowisku naturalnym oraz środowisku pracy,
 • projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
  w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Geodezja i Kartografia dotyczą:

 • współczesnych metod tworzenia baz danych i organizacja terenów wiejskich,
 • optymalizacji metodyki rejestracji struktury geometrycznej konstrukcji przekryć budowlanych na potrzeby diagnostyczne,
 • projektowania oraz wykorzystania systemów SIP i GIS.