Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Kazimierz Szymański  tel. 34 78 505

Prodziekan ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska  tel. 34 78 512

Prodziekan ds. Nauczania
dr inż. Robert Nowak  tel. 34 78 513

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr inż. Marek Nowakowski  tel. 34 78 514

Dziekanat Wydziału
mgr inż. Joanna Gładziszewska  tel. 34 78 505

Struktura organizacyjna Wydziału

Katedra Biologii Środowiskowej
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese  tel. 34 78 559
Laboratoria: biogeochemii i mikrobilogii, biologii

Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych
P.o kierownika:
dr inż. Barbara Sokołowska  tel. 34 78 517


Katedra Geotechniki ul. Racłwicka
Kierownik:
dr hab. inż. Danuta Leśniewska, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 356


Katedra Mechaniki Budowli
Kierownik:
dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 567


Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Kierownik:
dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 582


Katedra Konstrukcji Metalowych
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski  tel. 34 78 579


Katedra Gospodarki Odpadami
Kierownik:
prof. dr hab. Kazimierz Szymański  tel. 34 78 570
Laboratoria: chromatografii gazowej, spektroskopii atomowej,
badania wody i odpadów, mechaniki cieczy i gazów

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
Kierownik:
dr hab. inż. Waldemar Żuchowicki, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 590


Katedra Techniki Wodno-Mułowej
i Utylizacji Odpadów

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch  tel. 34 78 525
Laboratoria: techniki hydroszlamowej, procesowej przeróbki mechanicznej,
fizyko-chemicznej i termicznej przeróbki odpadów, ścieków przemysłowych

Katedra Technologii Wody i Ścieków
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak  tel. 34 78 540
Laboratoria: technologii wody, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych,
hydrochemii morza, analiz fizyko-chemicznych

Katedra Geodezji Gospodarczej
Kierownik:
dr hab. inż. Wiesław Wolniewicz, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 594


Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji ul. Śniadeckich 2, blok D
Nadzór:
mgr inż. Krzysztof Deska  tel. 34 78 188,
34 78 191


Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Kierownik:
dr inż. Jerzy Kud  tel. 34 78 523


Laboratorium Geodezji i Kartografii ul. Śniadeckich 2, blok D
Kierownik:
mgr inż. Krzysztof Deska  tel. 34 78 188,
34 78 191


Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych
ul. Racłwicka
Kierownik:
dr inż. Jacek Domski  tel. 34 78 382


Laboratorium Techniki Budowlanej ul. Śniadeckich 2 bud. E
Kierownik:
mgr inż. Janusz Kobaka  tel. 94 36 79 512, 94 36 79 513


Zakład Toksykologii i Bioanalityki
Kierownik:
dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. nadzw. PK  tel. 34 78 671
Laboratoria: toksykologii i bioanalityki


Pracownia Geoinformatyczna
Kierownik:
mgr inż. Czesław Suchocki  tel. 36-79-504
94-3478-570


Pracownia Komputerowa
Kierownik:
mgr inż. Włodzimierz Szewel  tel. 34 78 545,
34 78 546