Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, budynek C, piętro I , Zobacz na mapie
Tel: (94) 342-76-52
Fax: (94) 342-76-52
WWW: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Email: dziekanat@wbiis.tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inzynieria Środowiska Inzynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inzynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne


Informacje o WBiIŚ

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska istnieje od roku 1968 tj. od roku, w którym powołana została Wyższa Szkoła Inżynierska (aktualnie Politechnika Koszalińska). Uczelnię tworzą przede wszystkim ludzie - wykładowcy i studenci oraz ich dokonania. We wrześniu 1968 roku rozpoczęło pracę zaledwie 15 nauczycieli akademickich, wśród nich jeden z tytułem profesora. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęło wówczas 120 studentów studiów dziennych oraz 60 osób na studiach dla pracujących.

Obecnie, po 40 latach istnienia, Wydział zatrudnia 11 profesorów z tytułem naukowym, 17 profesorów posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 49 pracowników ze stopniem doktora. Łącznie Wydział zatrudnia 114 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Od 1972 roku absolwenci otrzymywali początkowo dyplom inżyniera (do 1977 roku), a później, aż do dnia dzisiejszego, dyplom inżyniera lub magistra inżyniera. Aktualnie na Wydziale kształci się 1275 studentów studiów stacjonarnych (I stopnia oraz jednolitych magisterskich), 978 studentów studiów niestacjonarnych oraz 14 studentów studiów doktoranckich.

W roku 1995 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a w roku 2004 w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od roku 2005 Wydział posiada prawo habilitowania na kierunku budownictwo.

W roku 2003 kierunek budownictwa uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.