Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Edukacja Techniczno-Informatyczna
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Edukacja Techniczno-Informatyczna

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

 

Studia interdyscyplinarne (I stopnia)

Preferowani kandydaci - absolwenci technikum lub liceum o profilach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych, elektromechanicznych, mechatronicznych, matematyczno-fizycznych.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • inżynierskie (7 semestrów ? tryb stacjonarny, 8 semestrów ? tryb niestacjonarny)
 • licencjackie (6 semestrów? tryb stacjonarny, 7 semestrów ? tryb niestacjonarny)

 

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA - założenia:

 • nowatorskie podejście do przekazania interdyscyplinarnej wiedzy, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie;
 • podstawy wiedzy ogólnotechnicznej pozwolą na pełniejsze wykorzystanie zdobyczy cywilizacji oraz ułatwią twórcze podejście do zróżnicowanych problemów technicznych;
 • współczesny świat nie istnieje bez informatyki, stąd duży nacisk położono na solidne przygotowanie informatyczne obejmujące takie obszary jak logika matematyczna, algorytmy i struktury danych, podstawy programowania, inteligencja obliczeniowa oraz zastosowania praktyczne (aplikacje sieciowe i multimedialne, programowanie obiektowe, bazy danych);
 • podstawą wykształcenia powinna być wiedza humanistyczna, gdyż ułatwia zrozumienie znaczenia i wykorzystania nauk ścisłych w pracy zawodowej, niezależnie od jej charakteru (nauczyciel, programista, administrator sieci  czy projektant);
 • wymagana obecnie elastyczność, zdolność do zmiany zawodu, otwartość na nowe rozwiązania oraz twórcze, aktywne angażowanie się w pracę mogą być osiągnięte tylko poprzez interdyscyplinarne kształcenie;
 • ukończone studia I stopnia pozwalają uzyskać dyplom wyższych studiów zawodowych (o określonej specjalności) i upoważniają do podjęcia studiów II stopnia.


STRUKTURA MODUŁOWEGO PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Koncepcja modułowego kształcenia przygotowana dla kierunku ET-I zakłada kształcenie w trzech wzajemnie uzupełniających się obszarach:

 • kształcenie ogólne ? obejmujące moduł humanistyczno-ekonomiczny, moduł matematyczno-fizyczny oraz moduł ekologiczno-chemiczny;
 • kształcenie techniczne ? obejmujące moduł technik wytwarzania oraz moduł elektroniki i telekomunikacji;
 • kształcenie informatyczne ? obejmujące moduł technologii informatycznych oraz moduł zawodowy.MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

 • absolwenci studiów I stopnia kierunku ET-I mogą, do czasu uruchomienia studiów II stopnia tego samego kierunku, ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Informatyka prowadzony przez WEiI PK i uzyskać dyplom magistra inżyniera;
 • Czas trwania studiów II stopnia na kierunku Informatyka wynosi:
  • 2 lata (4 sem.) ? w przypadku absolwentów posiadających dyplom licencjata. Pierwszy semestr obejmuje kształcenie inżynierskie z zakresu elektroniki i techniki oraz wybranych zastosowań informatyki. Program nauczania na pozostałych semestrach jest analogiczny jak dla absolwentów studiów inżynierskich;
  • 3 semestry - w przypadku absolwentów posiadających dyplom inżyniera.