Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Elektronika i Telekomunikacja » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Elektroniki i Informatyki » Elektronika i Telekomunikacja » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

75-453 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Śniadeckich 2, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-87-06
Fax: (94) 343-34-79
WWW: http://www.weii.tu.koszalin.pl
Email: renata@man.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Elektronika i Telekomunikacja Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Elektronika i Telekomunikacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta EiT - I st. Kierunek Elektronika i Telekomunikacja umożliwia zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów, technologii i narzędzi oraz technik komputerowych. W pierwszej fazie kształcenia przyszły inżynier uzyskuje ogólne wykształcenie na poziomie akademickim w zakresie elektroniki i telekomunikacji wzbogacone wiedzą z zakresu informatyki. Inżynier - absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskuje ogólne przygotowanie teoretyczne i zawodowe wymagane od inżyniera elektronika, polegające na uzyskaniu wiedzy z matematyki, fizyki, teorii sygnałów, podstaw konstrukcji i technologii, przyrządów i układów elektronicznych, jak również ekonomiki produkcji, organizacji i zarządzania niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania małą firmą i podejmowania działalności gospodarczej. Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym (w zakresie B2) oraz specjalistycznym z zakresu elektroniki i telekomunikacji. * Kwalifikacje kierunkowe inżyniera obejmują wiedzę i umiejętności w zakresie: * elementów elektronicznych i mikroelektroniki, * komputerowego projektowania układów scalonych, * projektowania i eksploatacji specjalizowanych sterowników opartych o technikę cyfrową i mikroprocesorową, * konstruowania układów elektronicznych i optoelektronicznych, * projektowania i eksploatowania nowoczesnych systemów telekomunikacji cyfrowej i radiokomunikacji (telekomunikacyjne systemy zintegrowane i technologie bezprzewodowej komunikacji). Druga faza kształcenia przebiega w zależności od wyboru specjalności inżynierskich. Specjalności wybierane na studiach I stopnia: * Inżynieria Systemów Komputerowych (ISK), * Systemy Elektroniczne (SE), * Telekomunikacja Cyfrowa (TC). Absolwent specjalności Inżynieria Systemów Komputerowych będzie potrafił konfigurować i wykorzystywać komputerowe systemy pomiarowe i diagnostyczne, projektować i programować urządzenia sterujące od układów reprogramowalnych, poprzez sterowniki mikroprocesorowe aż do złożonych, sieciowych systemów komputerowych. Będzie także przygotowany do użytkowania i obsługiwania ?centrów multimedialnych?, ?budynków inteligentnych?, systemów komputerowych pojazdów oraz systemów komputerowych typowych dla aparatury elektronicznej, dla instalacji budowlanych, jak również dla systemów mechatronicznych. Będzie potrafił wykonywać dokumentację projektową we współpracy z inżynierami innych specjalności. Specjalność Systemy Elektroniczne umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i konstrukcji aparatury elektronicznej, niezależnie od jej przeznaczenia. Może to być aparatura telekomunikacyjna, radiowa, telewizyjna, medyczna itp. Student pozna techniki projektowania i syntezy układów elektronicznych, w tym scalonych układów półprzewodnikowych, za pomocą nowoczesnych, komputerowych systemów projektowania i symulacji. Specjalność Telekomunikacja Cyfrowa przygotowuje absolwenta do projektowania i eksploatowania nowoczesnych systemów telekomunikacji cyfrowej i radiokomunikacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń terminalowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych. Ponadto, dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i systemowej, absolwenci tej specjalności są przygotowani również do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się marketingiem, projektowaniem lub eksploatacją urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. Etap inżynierski kończy się pracą dyplomową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Przewidywane miejsca pracy: * firmy produkujące sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, * operatorzy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, * usługowe zakłady elektroniczne, * przedsiębiorstwa projektowe z zakresu elektroniki i telekomunikacji, * ośrodki wykorzystujące specjalistyczną aparaturę elektroniczną.