Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny

75-620 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Racławicka 15-17, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-84-38
Fax:  
WWW: http://wm.politechnika.koszalin.pl
Email: alina.szewczyk@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna - Inżynierskie stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne Transport - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Transport - Magisterskie stacjonarne Transport - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Transport - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Transport - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Inżynierskie stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Zadania w wypełnianiu misji Wydziału Mechanicznego określamy następująco:
  • Kształcenie studentów na wysokim poziomie. Wysoka jakość kształcenia jest budowana przez przemyślaną politykę kadrową. Celem władz dziekańskich w kolejnych kadencjach jest uczynienie Wydziału Mechanicznego silnym krajowym ośrodkiem akademickim. Sprzyja temu dobre położenie w pobliżu ośrodków naukowych w Niemczech i Skandynawii, duża liczba znanych szkół naukowych i coraz szerzej rozwijana współpraca zagraniczna.
  • Kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich. Środowisko akademickie złożone ze studentów i nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników dba o dobre imię Uczelni i Wydziału oraz zachowuje ich tradycje. Na Wydziale Mechanicznym wytworzono atmosferę zgodnej współpracy wielu dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia, co czyni środowisko bogatszym o różnorodność doświadczeń i umiejętności. Dzięki temu Wydział przyciąga do współdziałania również zespoły z innych uczelni krajowych i zagranicznych, co owocuje wspólną realizacją projektów badawczych i edukacyjnych.
  • Integrowanie społeczności akademickiej. Integracja pracowników i partnerskie postawy wobec studentów są cechą wyróżniającą Wydział Mechaniczny nie tylko w skali Uczelni, ale również w porównaniu z innymi ośrodkami krajowymi. Wspólnota celów jest podstawą podtrzymywania i dbałości o akademicką misję integracyjną. Jest to również niezwykle ważne dla młodzieży, która podczas studiów kształtuje swoje postawy życiowe.
  • Wrażliwość na to wszystko, co związane jest z Regionem. Rozwój regionów pomorskich jest ważny dla przyszłości Uczelni i jej absolwentów. Prace dyplomowe i koła naukowe oraz zespoły badawcze podejmują najważniejsze problemy rozwoju gospodarczego i społecznego. Wiele inicjatyw przyjmuje ponadto różnorodne formy uczestnictwa w działalności artystycznej i sportowej oraz w innych przejawach aktywności.
  • Rozwijanie współpracy i partnerstwo z uczelniami akademickimi w regionie, kraju i świecie. Współpraca ta rozwija się od wielu lat. Wydział i jego kadra są już dobrze znani i doceniani w różnych dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Dowodem są doktoraty honoris causa dla wybitnych profesorów z kraju i zagranicy.