Jesteś w: Home » Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny
Szukaj w mieście
Politechnika Koszalińska » Wydział Mechaniczny

75-620 Koszalin, Zachodniopomorskie
ul. Racławicka 15-17, Zobacz na mapie
Tel: (94) 347-84-38
Fax:  
WWW: http://wm.politechnika.koszalin.pl
Email: alina.szewczyk@tu.koszalin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technika Rolnicza i Leśna Technika Rolnicza i Leśna - Inżynierskie stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technika Rolnicza i Leśna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne Transport - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Transport - Magisterskie stacjonarne Transport - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Transport - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Transport - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Inżynierskie stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie niestacjonarne zaoczne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Żywności i Żywienia Człowieka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Podstawowe informacje o Wydziale
Wydział Mechaniczny został utworzony w 1968 roku, jako jedna z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych powstałej wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W tych ramach funkcjonował do 1996 roku, w którym wszedł w strukturę Politechniki Koszalińskiej, obecnie jako jeden z czterech wydziałów Uczelni.
Cechą charakterystyczną Wydziału Mechanicznego jest to, że dzięki wytworzonej atmosferze zgodnej współpracy wielu kierunków i specjalności oraz związanych z nimi pracowników uzyskano otwartość na tworzenie nowych metod prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. W dotychczasowej historii Wydział Mechaniczny wypromował około 5000 absolwentów, a w tym:
 • 1800 inżynierów,
 • 2800 magistrów inżynierów i magistrów,
 • 24 doktorów nauk technicznych,
 • 4 doktorów habilitowanych nauk technicznych.
Wydział posiada prawa akademickie do nadawania stopni naukowych doktora (od 1987 roku) i doktora habilitowanego (od 2000 roku) w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Życiem społeczności akademickiej na Wydziale (które tworzą studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy nie będący nauczycielami) kieruje Dziekan wraz z Radą Wydziału.
Według stanu na 1.10.2006 roku na Wydziale Mechanicznym studiuje 3269 studentów, w tym:
 • Na studiach stacjonarnych (dziennych) – 1915 studentów,
 • Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 1238 studentów,
 • Na studiach doktoranckich stacjonarnych – 116 słuchaczy.
Oprócz tego, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, prowadzone są cykliczne studia podyplomowe.Wydział Mechaniczny kształci na 2 kierunkach studiów:
 • Mechanika i Budowa Maszyn z 19 specjalnościami,
 • Technika Rolna i Leśna z 5 specjalnościami.
W każdej specjalności proponuje się studentom do wyboru określony kierunek dyplomowania.
Wydział prowadzi systemem stacjonarnym (dziennym):
 • 4-letnie studia doktoranckie,
 • Jednolite magisterskie (11-semestralne, z możliwością ukończenia 10 semestrów z tytułem inżyniera), kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • Studia I stopnia (8 semestrów), kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera,
 • Studia II stopnia (3 semestry) na kierunkach Technika Rolna i Leśna oraz Mechanika i Budowa Maszyn, kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera.
Wydział prowadzi systemem niestacjonarnym (zaocznym):
 • Jednolite magisterskie (11-semestralne, z możliwością ukończenia 10 semestrów z tytułem inżyniera), kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • Studia I stopnia (8 semestrów), kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera,
 • Studia II stopnia (3 semestry) na kierunkach Technika Rolna i Leśna oraz Mechanika i Budowa Maszyn, kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera.
Studia doktoranckie prowadzone są w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Specjalności na studiach stacjonarnych (dziennych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: Eksploatacja i Marketing pojazdów samochodowych, Edukacja i Kreatywność Techniczno – Informatyczna, Energetyka Cieplna i Chłodnictwo, Inżynieria i Zarządzanie, Inżynierskie Zastosowania Komputerów, Komputerowo Zintegrowane Projektowanie i Wytwarzanie, Logistyka Przemysłowa, Maszyny Robocze.
Uruchomiony w 1995 roku kierunek studiów Technika Rolna i Leśna umożliwia uzyskanie na studiach jednolitych stacjonarnych dyplomu magistra inżyniera, na studiach I stopnia – dyplomu inżyniera oraz na studiach II stopnia dyplomu magistra techniki rolnej i leśnej w specjalnościach: Inżynieria Rolnictwa Ekologicznego, Maszyny i Urządzenia Rolnicze, Technika Przetwórstwa Spożywczego.
Na studiach niestacjonarnych na kierunku TRiL prowadzone są te same specjalności, jak na studiach stacjonarnych.
Według stanu na 3 stycznia 2007 roku Wydział zatrudnia 128 nauczycieli akademickich, w tym 8 profesorów tytularnych, 34 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 40 adiunktów oraz 46 na stanowiskach wykładowcy, asystenta i instruktora. W strukturze organizacyjne Wydziału Mechanicznego występuje aktualnie 15 katedr, 3 zakłady i 2 zespoły laboratoriów.